მომსახურე პერსონალის უნიფორმა

მოდელი N 1

ფართუკი-მოსასხამი. ამოჭრილი ზურგით. ორი მიკერილი ჯიბით. შემოვლებული კანტით. ფერთა ასორტიმენტით.

მოდელი N 2

ფართუკი-მოსასხამი. ორი მიკერილი ჯიბით. შემოვლებული კანტით. ფერთა ასორტიმენტით.

მოდელი N 3

ხალათი. ორი გარე ჯიბით. მოკლე სახელოებიანი.

მოდელი N 3

ხალათი. ორი გარე ჯიბით. მოკლე სახელოებიანი.