მიმტანის უნიფორმა

მოდელი N 1

სტანდარტული წინსაფარი. ჯიბეების გარეშე.ფერების ასორტიმენტი.

მოდელი N 2

სტანდარტული წინსაფარი. ორი მიკერებული ჯიბით.ფერების ასორტიმენტი.

მოდელი N 3

წინსაფარი რეზინით. ჯიბით.ფერების ასორტიმენტი.

მოდელი N 4

წინსაფარი კანტით. ჯიბით.ფერების ასორტიმენტი.

მოდელი N 5

წინსაფარი . ჯიბით.ფერების ასორტიმენტი.

მოდელი N 6

წინსაფარი . ჯიბით.ფერების ასორტიმენტი.

მოდელი N 6

წინსაფარი ქამრით. ჯიბით.ფერების ასორტიმენტი.