მატრასი

მატრასი Sleep&Fly Uno!

მატრასი American Dream

მატრასი Sleep&Fly Organic

მოდელი ALFA
 1. ჩიხოლი Bio cotton

 2. Bio Latex

 3. Eco Felt

 4. ზამბარის ბლოკი IQ Spring

 5. Eco Felt

 6. Bio Latex

 7. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cotton

მოდელი BETA
 1. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cotton

 2. ბლოკი Carbon Foam 3D Desing

 3. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cotton.

მოდელი GAMMA
 1. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cotton

 2. ბლოკი Carbon Foam 3D Desing

 3. ზამბარის ბლოკი IQ Spring

 4. ბლოკი Carbon Foam 3D Desing

 5. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cotto

მოდელი Omega
 1. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cotton

 2. ბლოკი Carbon Foam

 3. Bio Cocos

 4. Eco felt

 5. ზამბარის ბლოკი IQ Spring

 6. Eco felt

 7. Bio cocos

 8. ბლოკი Carbon Foam

 9. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cotton

მოდელი EPSILON
 1. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cotton

 2. Carbon Foam

 3. Eco felt

 4. ზამბარის ბლოკი IQ Spring

 5. Eco felt

 6. ბლოკი Carbon Foam

 7. შალითა („ჩიხოლი“) Bio cott

მატრასი Evolution

მოდელი MIRAGE

1.  მოსახსნელი შალითა („ჩიხოლი“) ანტიბაქტერიული დამუშავებით, და Thermo Balance სისტემით.

2. ნატურალური პორბორინებული ლატექსი.

3. ინოვაციური ზამბარის სისტემა Anatomic Multy Zone 7.

4. ვენტილაციის სისტემა Smart Air System Control

მოდელი SIESTA

1.  მოსახსნელი შალითა („ჩიხოლი“) ანტიბაქტერიული დამუშავებით, და Thermo Balance სისტემით.

2. ნატურალური  ლატექსი Clima Cell.

3. მაღალელასტიური მასალა Frogoflex.

4. ინოვაციური ზამბარის სისტემა Anatomic Multy Zone 5.

5. ვენტილაციის სისტემა Smart Air System Control.

მოდელი MAGIC

1.  მოსახსნელი შალითა („ჩიხოლი“) ანტიბაქტერიული დამუშავებით, და Thermo Balance სისტემით.

2. ნატურალური  ლატექსი Clima Cell.

3. ქოქოსის კოირა.

4. ინოვაციური ზამბარის სისტემა Anatomic Multy Zone 5.

5. ვენტილაციის სისტემა Smart Air System Control.

მოდელი CASCADE

1.  მოსახსნელი შალითა („ჩიხოლი“) ანტიბაქტერიული დამუშავებით, და Thermo Balance სისტემით.

2. ნატურალური  ლატექსი .

3. ქოქოსის კოირა.

4. ნატურალური ლატექსი.

5. ქოქოსის კოირა.

6. ნატურალური ლატექსი.

7. ქოქოსის კოირა.